Search LLL sample

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Skrenda bitė (video)

Beginner A2: Winnie the Pooh  Literature 7min 29 sec
Literature, Friendship, Language learning for adults, any

 

Beginner A1: Green Juice cooking for Polish speakers 4min 54 sec
Cooking, health, Language learning for adults, any

 

Medium A2: Healthy lifestyle+Polish 5min 30 sec
Seniors well-being,health, Language learning for adults, any

 

Beginner A 1:

 

 

 

 

1) Dedomo Method, ¬ Rodzice mają ogromny wpływ na to, jak ich dzieci uczą się języków - potwierdza Tony O'Brien, dyrektor British Council Polska.
- Najważniejsze jest, by zachęcili dzieci do używania języka i do zabawy nim. I nie muszą mówić perfekcyjnie po angielsku, nie muszą mieć akcentu królowej angielskiej ani wykształcenia pedagogicznego. Nie powinni się także martwić o to, że robią błędy w wymowie czy gramatyce - od tego jest szkoła - dodaje.

- Rolą rodziców jest pokazanie dzieciom przyjemności płynącej z mówienia w obcym języku i wartości jaką daje możliwość porozumienia się z ludźmi z całego świata.2)Hello Brain Campain
Strona poświęcona zdrowiu mózgu. W przystępny sposób podaje naukowe informacje na temat pracy mózgu oraz udziela cennych informacji jak pomóc mu właściwie funkcjonować oraz efektywnie pracować wykorzystując wiedzię z zakresu badań nad mózgiem.

3)Stowarzyszenie na rzecz Jakości w nauczaniu Języków Obcych,
Zawiera informacje na temat uczenia i nauczania języków obcych. Na stronie znajdują się praktyczne porady dotyczace wyboru metod nauczania, technik, polecanych szkół jezykowych oraz instytucji wspierających nauczanie. Stowarzyszenie promuje nauczanie języków obcych oraz organizuje liczne szkolenia dla nauczycieli.

4)Strona traktuje o neurodydaktyce. Artkuł traktuje o wykorzystaniu nowych technoligi w nauczaniu jezyków oraz wykorystaniu najnowszych badań na temat mózgu w wykorzystania tej wiedzy w uczeniu się i nauczaniu.

5) E-learning, blended learning, m-learning, etutor itp. Większość tych pojęć ma swoją proweniencję angielską i zostało zasymilowanych do polskiego systemu gramatycznoleksykalnego .Odmieniamy je przez przypadki, liczby, nadajemy rodzaje gramatyczny,sufiksy i prefiksy, ale czy rozumiemy znaczenie tych pojęć? Czy nauka języka obcegobędzie łatwiejsza z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych?

6) Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi to książka, w której zostały zebrane wnioski płynące z neuronauk. Dzięki postępowi tych nauk możemy dziś zweryfikować stosowane w domach, w przedszkolach i szkołach metody nauczania. Neurobiolodzy obalają wiele wygodnych dla rodziców i nauczycieli mitów i pokazują, jak wiele zależy od nas dorosłych. To my, tworząc określone środowisko, decydujemy o tym, czym będą zajmować się dzieci. Ich aktywność znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci neuronalnej, można nawet powiedzieć, że rzeźbi ich mózgi. Dlatego z wnioskami płynącymi z neuronauk powinni zapoznać się zarówno rodzice, nauczyciele, jak i studenci kierunków pedagogicznych, a także wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć, jak lepiej wykorzystać potencjał dzieci. Jeśli szkoła ma być źródłem prawdy o świecie, sama nie może ignorować wiedzy o tym, jak przebiegają procesy uczenia się

 

More:

British Council: Innovations in learning technologies for English language teaching Edited by Gary Motteram

Anspear: English language applications developed by partners using Anspear's easy authoring system.

Macmillan Education, The Pronounciation App: Mobile English pronunciation aid for students and teachers. Based on the best-selling “Sound Foundations” by Adrian Underhill.